Υπηρεσίες

Η INJEGOV ΕΠΕ δραστηριοποιείται ενεργά στη κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων και τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, την επισκευή και συντήρηση κάθε είδους μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας.

Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Επισκευή - Ανακατασκευή
  • Έμβολα ντιζελομηχανών
  • Βαλβίδες
  • Κεφαλές Κυλίνδρων
  • Ψυγεία - Προθερμαντήρες
  • Διωστήρες εμβόλων
  • Αναγομώσεις κουζινέτων
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
  • Αποσυναρμολόγηση - Επιθεώρηση - Συναρμολόγηση
  • Έλεγχος - Επισκευή συστημάτων καύσης (αντλίες πετρελαίου, καυστήρες)
  • Επιθεώρηση στροβιλοφυσητήρων
  • Ευθυγράμμιση - Εφαρμογή Chock fast
  • Ρύθμιση - Μέτρηση απόδοσης μηχανών
 • On Site - On Board Εργασίες
  • Ρεκτιφιέ - Τόρνευση επιφανειών εφαρμογής μηχανών
 • Docking
  • Συστήματα πρόωσης
  • Υδραυλικά συστήματα - Μηχανήματα μηχανοστασίου / καταστρώματος
  • Συστήματα σταθεροποίησης (stabilizers)
 • Ρυθμιστές στροφών
 • Γενικές μηχανουργικές - μηχανολογικές εργασίες
 • Γενικές επισκευές - ανταλλακτικά