Εγγύηση Ποιότητας

Με κύριο στόχο μας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του τελικού προϊόντος / υπηρεσίας, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Η Injegov ΕΠΕ, από το 2001 μέχρι και σήμερα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες και απαιτήσεις του ISO 9001:2000.

Injegov LTD ISO