Εταιρικό Προφίλ - Ιστορικό

Από το 1977 η INJEGOV ΕΠΕ δραστηριοποιείται ενεργά στη κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων και τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, την επισκευή και συντήρηση κάθε είδους μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας.

Η προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιοπιστία του παραγόμενου προϊόντος, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργασίες με γνωστούς οίκους και ο άρτιος εξοπλισμός έχουν καταστήσει την INJEGOV ΕΠΕ μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες του χώρου με δυνατότητα εξυπηρέτησης 24/7 σε όλο τον κόσμο και πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλες ελληνικές και ξένες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και ιδιωτικές και δημόσιες βιομηχανικές μονάδες.

Με την πρόσφατη μετεγκατάσταση της εταιρείας στις καινούργιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. στο ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ και την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η INJEGOV ΕΠΕ συνεχίζει τη δυναμική παρουσία της στο χώρο των μηχανολογικών εφαρμογών και υπηρεσιών στη ναυτιλία και τη βιομηχανία.