Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Από το 2008 η εταιρεία μας μετέφερε τις εργασίες της σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.500τ.μ. στο ΒΙ.ΠΑ.Σ..Το νέο κτίριο περιλαμβανει δύο μεγάλες θύρες φορτοεκφόρτωσης, σύγχρονο χώρο πλυντηρίου και μεγάλη αμμοβολή ενώ εξυπηρετείται πλήρως από γερανογέφυρες.

Παράλληλα με την μετεγκατάσταση, η INJEGOV Ε.Π.Ε. προχώρησε και σε ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού ο οποίος πλέον περιλαμβάνει σύγχρονες εργαλειομηχανές όπως C.N.C. ψηφιακές ζυγοσταθμίσεις, δοκιμαστήρια ρυθμιστών στροφών και μπεκ κυρίας μηχανής καθώς επίσης τόρνους και boring διαφόρων διαστάσεων. Στα πλαίσια της ανανέωσης του μηχανολογικού της εξοπλισμού η INJEGOV Ε.Π.Ε. προχώρησε και στην προμήθεια φορητών υπερσύγχρονων εργαλειομηχανών οι οποίες σε συνδιασμό με την άψογη τεχνική κατάρτιση των χειριστών τους, αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις δυνατότητες on board/on site machining δίνοντας ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε σχέση με το κόστος και τον χρόνο των εργασιών.

Η μετεγκατάσταση της INJEGOV Ε.Π.Ε. και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της, της επιτρέπουν πλέον να εκτελεί αποτελεσματικά  ένα μεγάλο εύρος μηχανολογικών εργασιών, από απλή συντήρηση έως προηγμένες μηχανολογικές εφαρμογές, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.