Καλώς ήρθατε στην INJEGOV LTD
  Από το 1977 η INJEGOV ΕΠΕ δραστηριοποιείται ενεργά στη κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων και τμημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, την επισκευή και συντήρηση κάθε είδους μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας.

 
Τελευταίες μας δουλείες - ανακοινώσεις

Επισκευή βαλβίδων ατμού (πίεση εν λειτουργία 180 kg/cm2), βαλβίδων ασφαλείας και ελέγχου


Γενική Επισκευή κεντρικής μηχανής

Επισκευή κύριας μηχανής, diesel γεννητριών, βοηθητικών συστημάτων και μηχανής deck

03/04/2009
Επισκευή και ανακατασκευή κύριας μηχανής και βοηθητικών συστημάτων